strona główna |  wady postawy |  wady kończyn dolnych |  wady klatki piersiowej  

    strona główna
    wady postawy
    wady kończyn dolnych
    wady klatki piersiowej
    ćwiczenia
   
Jażeli masz jakieś pytania to tutaj możesz je zadać!
Gimnastyka korekcyjna 

jest częścią wychowania fizycznego i obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Mimo to gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. To powoduje, że specyficzne są również zasady i metody stosowane w gimnastyce korekcyjnej.
Postawa ciała

określa się ją jako sposób trzymania się człowieka w swobodnej pozycji stojącej, albo jako swobodny układ ciała w tej pozycji, uwarunkowany podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz odpowiednim nawykiem ruchowym. Czynnikiem decydującym o postawie ciała osobnika jest ukształtowanie jego kręgosłupa.

jest wyrazem fizycznego i psychicznego stanu jednostki oraz wskaźnikiem wydolności zmysłu kinestetycznego, równowagi mięśniowej i koordynacji nerwowo-mięśniowej.
Prawidłowa postawa ciała

jest to taki układ poszczególnych jego części względem siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, który utrzymywany jest minimalnym napięciem układy mięśniowym oraz pracy układu nerwowego.
Nieprawidłowa postawa ciała

jest wtedy gdy pewne elementy odbiegają od wzorca postawy prawidłowej. To taki stan, przy którym nastąpiło zdeformowanie kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy lub kończyn dolnych.
Wady postawy

to pojedyncze odchylenia od postawy prawidłowej ciała, które wywołują zmiany w ukształtowaniu kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy czy kończyn dolnych. Zakres oraz ilość tych zmian decydują o tym, czy są to tylko błędy postawy (nawyk złej postawy ciała), czy już wady postawy proste lub złożone.
by S.Owczarek & J.Nowotny & E.Saulicz
strona główna |  kontakt